แผนที่ศูนย์วิจัย

สถาบันสุขภาพและกีฬาแห่งชาติในคาโนยะศูนย์วิจัยสมรรถภาพทางกีฬา

1 ตำบลชิโรมิสุ, อำเภอคาโนยะ, คาโงชิมะ 891-2393 ประเทศญี่ปุ่น