อุปกรณ์ติดตั้งกล้องแบบเคลื่อนที่ได้

อุปกรณ์ติดตั้งกล้องแบบเคลื่อนที่ได้

อุปกรณ์ติดตั้งกล้องสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งหรือความสูงในระดับใดก็ได้ภายในสนามแข่งขัน กล้องและอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ติดตั้งกล้องได้อย่างแน่นหนาโดยไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องสามขาวางบนพื้น.

Movable Camera Mount

pic_movable_camera01
pic_movable_camera01
img_movable_camera02

ในการวัดค่าในอดีต จำเป็นต้องมีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้งขาตั้งกล้องสามขา และในขณะเดียวกันต้องให้แน่ใจว่ากล้องจะไม่รบกวนการวัดค่า อุปกรณ์ติดตั้งกล้องแบบเคลื่อนที่ได้สามารถแก้ปัญหาในด้านต่างๆ และทำให้สามารถจับภาพกลางอากาศในบริเวณกว้างได้.