ระบบวัดคุณภาพด้วยลูกบอล

ระบบวัดคุณภาพด้วยลูกบอล

ระบบวัดคุณภาพด้วยลูกบอลจะวัดปริมาตรการเคลื่อนไหวของลูกบอลที่ถูกตีตามเวลาจริงผ่านการวิเคราะห์ตัวเลขของวงโคจร ความเร็ว แกนหมุน ทิศทางการหมุน ตำแหน่งสัมผัส วิถีโคจร และจุดตกกระทบ

Tennis

img_ball_quality_measurement_system01
img_ball_quality_measurement_system02

ในอดีตการใช้กล้องความเร็วสูงเพื่อวิเคราะห์ลูกเทนนิสที่ถูกตี ทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของลูกบอลที่ถูกตีตามเวลาจริงได้ อย่างไรก็ตามด้วยระบบวัดคุณภาพด้วยลูกบอลล่าสุดนี้ เราสามารถตรวจสอบคุณภาพของลูกบอลที่ถูกตีตามเวลาจริงได้แล้ว

pic_ball_quality_measurement_system01
pic_ball_quality_measurement_system02

การจับการเคลื่อนไหวของลูกบอลอย่างละเอียดด้วยกล้องความเร็วสูง

กล้องความเร็วสูงมีความสามารถในการจับการเคลื่อนไหวของลูกบอลทั้งก่อนและหลังถูกกระทบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ กล้องหลายตัวที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสามารถบันทึกภาพวิดีโอจากมุมมองที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่องได้