ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว

ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว

ในระบบนี้ มีการติดตั้งกล้องอเนกประสงค์ระบบรังสีอินฟราเรดหลายตัวเพื่อรวบรวมข้อมูลดิจิตอลจากข้อมูลที่ได้รับจากการกำหนดตำแหน่งสามมิติของมาร์กเกอร์สะท้อนแสง มาร์กเกอร์สะท้อนแสงจะถูกติดไว้ตามร่างกายของนักกีฬา และมีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬาอย่างละเอียดโดยใช้การติดตามตำแหน่ง ข้อมูลสามารถที่จะรวบรวมจากบริเวณใดก็ได้ที่ติดมาร์กเกอร์สะท้อนแสงโดยใช้ระบบนี้

Athletics

pic_motioncapture_rikujo01
pic_motioncapture_rikujo02
es_pic_motioncapture_rikujo03-04
es_pic_motioncapture_rikujo05

ในอดีต เราใช้กล้องอเนกประสงค์พิเศษกว่า 50 ตัวในการวัดข้อมูลภายในพื้นที่เพียง 35 เมตร ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถใช้กับแผ่นรองรับแรงในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งทำให้สามารถวัดการเคลื่อนไหวในการวิ่งได้อย่างละเอียดมากขึ้น

Baseball

pic_motioncapture_yakyu01
pic_motioncapture_yakyu02
pic_motioncapture_yakyu02

ในอดีต เราใช้กล้องอเนกประสงค์พิเศษกว่า 50 ตัวในการวัดข้อมูลภายในพื้นที่เพียง 35 เมตร ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถใช้กับแผ่นรองรับแรงในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งทำให้สามารถวัดการเคลื่อนไหวในการวิ่งได้อย่างละเอียดมากขึ้น