คุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวก

เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความทันสมัยเพื่อใช้ในการวิจัยสมรรถภาพทางกีฬา

ศูนย์วิจัยสมรรถภาพทางกีฬาประกอบไปด้วยอุปกรณ์การวิจัยที่ทันสมัยที่สุด เช่น ระบบแผ่นรองรับแรงขนาด 50 เมตร ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก สิ่งอำนวยความสะดวกนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวัดสมรรถภาพทางกีฬาได้ในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น การวัดระดับกิจกรรมทางกาย ระบบวิเคราะห์เกมการแข่งขันทั้งสำหรับกีฬาบุคคล เช่น กรีฑาและเทนนิส และสำหรับกีฬากลุ่ม เช่น เบสบอลและฟุตบอลอีกด้วย

คุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวก